Římskokatolické farnosti Seč, Ronov nad Doubravou, Míčov a Běstvina

Římskokatolická farnost Seč

sídlo farnosti: Bojanov 36, 538 26 Bojanov
korespondenční adresa: Hoješín 1, 538 07 Seč
IČO: 60104368
účet: 4224995359/0800

Římskokatolická farnost Ronov nad Doubravou

sídlo farnosti: Chittussiho nám. 172, 538 42 Ronov nad Doubravou
korespondenční adresa: Hoješín 1, 538 07 Seč
IČO: 43500536
účet: 4474207319/0800

Římskokatolická farnost Míčov

sídlo farnosti: Chittussiho nám. 172, 538 42 Ronov nad Doubravou
korespondenční adresa: Hoješín 1, 538 07 Seč
IČO: 64782972
účet: 4474207319/0800

Římskokatolická farnost Běstvina

sídlo farnosti: Bojanov 36, 538 26 Bojanov
korespondenční adresa: Hoješín 1, 538 07 Seč
IČO: 60104058
účet: 4225017389/0800

Kontakt

duchovní správce: Pavel Jäger
korespondenční adresa: Hoješín 1, 538 07 Seč
tel.: 776 215 841
e-mail: sec@farnost.cz

Pořad bohoslužeb a ohlášky

Bohoslužby v Ronově nad Doubravou jsou obvykle v kapli sv. Zdislavy vedle budovy fary.

Aktuální ohlášky jsou zde.

Poznámky k duchovní službě

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmování a eucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smíření a pomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželství a kněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele nebo v Hoješíně.

Pavel Jäger
správce farnosti

Odkazy

Biskupství královéhradecké Vatican Radio Vaticana Signály.cz Radio Proglas TV Noe KTF UK - facebook