Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost Seč

IČO: 60104368
účet: 4224995359/0800

Římskokatolická farnost Běstvina

IČO: 60104058
účet: 4225017389/0800

Římskokatolická farnost Ronov nad Doubravou

IČO: 43500536
účet: 4474207319/0800

Římskokatolická farnost Míčov

IČO: 64782972
účet: 4474207319/0800

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele nebo v Hoješíně.

Pavel Jäger
správce farnosti

Pořad bohoslužeb

Kaple sv. Zdislavy v Ronově nad Doubravou

Bohoslužby v Ronově nad Doubravou jsou obvykle v kapli sv. Zdislavy vedle budovy fary.

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.

Kontakt

  Pavel Jäger
  Hoješín 1, 538 07 Seč
  776 215 841
  sec@farnost.cz